Els joves migrats sols: afrontar l’adultesa amb un futur a la deriva

Públic - 6 ago. 2020

La investigadora en migracions del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) Blanca Garcés afegeix que el fet que joves migrants, extutelats o no, es trobin al carrer en passar a la majoria d’edat evidencia que pateixen una “greu exclusió social”. Garcés alerta que això “és un problema de drets” que no s’estan garantint, i que pot crear un problema social. “L’exclusió greu d’avui és l’origen del conflicte de demà”, adverteix.

>> Accedir a la informació