El món després del coronavirus

Diari Ara - 4 abr. 2020

Fins a quin punt la pandèmia del Covid-19 farà canviar el món? “La por de la pandèmia ja està agreujant la situació a les fronteres: des del tancament de facto dels camps de refugiats fins a la retirada de les ONG” explica Blanca Garcés, investigadora sènior del CIDOB.

>> Accedir a la informació