El 75è aniversari de l’ONU amb Pol Morillas, director del CIDOB

324 – Més 324 - 21/9/2020

“Les principals potències mundials d’avui no entenen la seva política exterior com un aspecte global, sinó que estan cada cop més marcades pels seus interessos individuals” Pol Morillas, director del CIDOB, presenta el CIDOB Report ‘L’ONU als 75: Repensant el multilateralisme’, que reflexiona sobre els reptes als quals s’enfronta l’organització en el seu 75è aniversari.

>> Accedir a la informació

Vídeo