“Cap crisi recent ha servit per repensar a fons i reformar el que està a mig construir, la UE”

Catalunya Ràdio - 9/5/2020

El Dia d’Europa es commemora en plena pandèmia de coronavirus. Una pandèmia que ha tornat a evidenciar les dificultats que té la UE per adoptar respostes conjuntes davant les grans “crisis”, des dels refugiats al Brexit o el coronavirus. Malgrat totes les dificultats, el director del CIDOB, Pol Morillas, defensa que la UE és un projecte en construcció permanent i que els reptes que planteja el coronavirus demostren la necessitat d’una resposta global o supranacional.

>> Accedir a la informació

Àudio