Processos de pau en conflictes internacionals

Pol Bargués, investigador principal del CIDOB, reflexiona sobre les possibles vies per a la pau al conflicte d’Ucraïna: “Hi ha dues maneres bàsiques d’aconseguir la pau. Una és que hi hagi una pau dels victoriosos, una pau per imposició, i això seria, per exemple, si s’haguessin rendit els ucraïnesos, si Rússia hagués guanyat o si haguessin aconseguint entrar a Kíiv des del primer moment, però aquesta pau no s’ha aconseguit per ara, que és una pau d’imposició, una pau guanyant la guerra. Hi ha altra manera de fer la pau, que seria una pau mediada, a través d’un actor extern, a través de Nacions Unides o de la Unió Europea, que és quasi impossible perquè Rússia forma part del Consell de Seguretat i té dret a veto. Llavors, qualsevol resolució de les Nacions Unides, Rússia la pot vetar. I la Unió Europea i l’OTAN en aquest cas, des del primer moment, s’han posicionat a favor d’Ucraïna i són part del problema segons Rússia. Per tant, és molt difícil que hi hagi un tercer actor que pugui mediar i que pugui començar un procés de pau. Per tant, és una pau on o bé es guanya, per un dels dos bàndols, o sembla impossible que hi hagi un mediador”.

>> Accedir a la informació (17:05-0:00)