“Els grans reptes del planeta es juguen a les ciutats”

Ara - 12/5/2019

“El món de les relacions internacionals està controlat pels estats. Però a poc a poc aquest monopoli es va desdibuixant. Hi entren nous actors: entitats de la societat civil com Greenpeace o les grans multinacionals, les universitats... Les ciutats també s’han organitzat en xarxes per tenir més incidència” entrevista a Agustí Fernández de Losada, director del Programa Ciutats Globals del CIDOB.

>> Accedir a la informació