El Brasil que Lula vol canviar

Diari de Barcelona - 9 ene. 2023

Susanne Gratius, investigadora sènior associada al CIDOB, explica que aturar la polarització de la societat brasilera i conciliar els dos fronts és “el major repte de Lula”. Gratius destaca també que la gran promesa de Lula durant el seu primer govern al 2003 va ser 3 àpats al dia, i “això continua sent un gran desafiament”. I afirma que: “Lula voldrà tornar a col·locar Brasil entre els principals països que prenen decisions per tal de fer una política més multilateral”.

>> Accedir a la informació