Blanca Garcés-Mascareñas: “És possible que s’acaben vulnerat drets fonamental, com és el dret a l’asil”

Catalunya Ràdio – Catalunya Nit - 29 nov. 2022

Entrevista a Blanca Garcés-Mascareñas, investigadora sènior del CIDOB, arran de l’arribada de tres migrants a les Canàries que viatjaven a la pala del timó d’un petroler: “És important que els procediments es compleixin, i els procediments impliquen que realment se’ls informi dels seus drets. Perquè moltes vegades els refugiats no són conscients dels seus drets, fins i tot de que són refugiats, per tant se’ls ha de preguntar i fer-ho en condicions, explicant-los els seus drets, acompanyant-los... I en el moment en que aquests procediments són exprés, tots aquests matisos i necessitats que no apareixen al minut, sinó que es van donant a mesura que vas parlant amb ells, no es donen. Per tant, és possible que s’acaben vulnerant drets fonamentals, com és el dret a l’asil”. I afegeix: “La qüestió és que tinguin la possibilitat de demanar asil. De vegades ens trobem unes fronteres que a la pràctica, tot i que legalment haurien de tenir aquesta possibilitat, sovint no la tenen i són deportats directament”.

>> Acceder a la información (25:45-31:33)

Àudio