Un quart dels sol·licitants d’asil a Catalunya ha patit situacions de carrer des de la seva arribada

TV3 – Telenotícies - 20/6/2020

El temps d’espera excessiu per a la resolució dels expedients empeny a situacions de carrer a un quart dels sol·licitants d’asil a Catalunya. Blanca Garcés, investigadora sènior del CIDOB, presenta els resultats de l’enquesta Casasil, realitzada en el marc del projecte “Casa nostra, casa vostra?”.

>> Accedir a a informació (28’37” – 29’18”)

Vídeo