Les acceleracions d’un món en replegament

Política&Prosa - 10/6/2020

“La pandèmia fa reviure l’escenari d’una crisi econòmica i social, amplifica desigualtats i alimenta el proteccionisme i el populisme” Carme Colomina, investigadora del CIDOB.

>> Acceder a la informació