La desinformació també és poder

TV3 – Els matins - 26/5/2020

Qui té la informació i qui té el poder? Si la veritat ve donada pel primer resultat de Google, qui decideix quina informació ens arriba? Carme Colomina, investigadora del CIDOB, presenta “Desinformació i poder. La crisi dels intermediaris”, l’últim número de la Revista CIDOB d’Afers Internacionals.

>> Accedir a la informació