La transició a Hongria del socialisme real a la democràcia liberal i l'economia de mercat

Fecha de publicación:
02/1996
Autor:
Albert Ferrer
Descarga

INSTAURACIÓ I EVOLUCIÓ DEL SISTEMA COMUNISTA

Emprarem per comoditat, en el present treball, el terme comunisme per tal de qualificar el sistema sociopolític hongarès així com els sistemes similars de l’Europa Central i de l’Est. El lector no ha d’oblidar però que el terme comunisme té un contingut complex en la filosofia i la teoria polítiques, i que aquesta complexitat s’esvaneix sovint en la utilització habitual del terme. El 16 de novembre del 1918, al terme de la Primera Guerra Mundial, es proclama la República d’Hongria en un procés de fragmentació de l’antic Imperi austrohongarès. Després del Govern revolucionari de Bela Kun, de la invasió de Txecoslovàquia i Romania, per part de l’exèrcit revolucionari, i de la posterior ocupació d’Hongria per Romania, s’estableix a Hongria un Govern contrarevolucionari presidit per Pal Teleki. Es proclama una monarquia amb tro vacant, i Horthy esdevé regent del Regne el 1920. Entre les dues guerres mundials, Hongria es situa entre els Estats relativament endarrerits d’Europa, la qual cosa es comprova a través d’un seguit d’indicadors, com ara el nivell de vivenda, alimentació, educació, taxes de mortalitat, etc. D’altra banda, l’estructura agrària d’Hongria està constituïda per una alta proporció de latifundis; el sistema polític, conservador, intervé poc en l’economia així com en les qüestions socials, i assegura el manteniment d’aquesta estructura agrària.