“Si una persona pogués demanar asil en una ambaixada, no hauria de viatjar i arriscar la vida”

Diari de Barcelona - Jul 3, 2022

Entrevista a Francesco Pasetti, investigador principal del CIDOB i co-autor de l’informe sobre el sistema d’acollida i integració per a sol·licitants i beneficiaris de protecció internacional a Espanya del projecte NIEM: “A Melilla, justament, un dels problemes fonamentals és que no s’ha donat la possibilitat de demanar asil. En principi, si una persona pogués demanar asil en una ambaixada o un consolat, no hauria de fer el viatge i arriscar-se la vida per arribar a un país. A Espanya, si vols demanar asil, has d’arribar al país per poder-ho fer. Si hi ha devolucions en calent o si Espanya dona diners o arriba a acords amb el Marroc perquè aquest s’encarregui que emigrants que vinguin de països subsaharians o altres no entrin a l’Estat espanyol, de facto se’ls està negant la possibilitat de demanar asil. Si una persona ha d’arribar a Espanya per poder demanar asil i tu li ho impedeixes, li impedeixes accedir el dret a l’asil.”

>> Accedir a la informació