Rússia envaeix Ucraïna

324 – Més 324 - Feb 24, 2022

Carme Colomina, investigadora principal del CIDOB, analitza les implicacions de la invasió d’Ucraïna per al sistema internacional: “Rússia el que fa avui és el desafiament definitiu al consens occidental, però no trenca amb la nova realitat geopolítica, i la nova realitat geopolítica la marca la Xina. Aquest moviment de Rússia és molt difícil d’entendre sense el silenci de la Xina, que hem vist aquestes últimes hores. Per tant, no és un aïllament, és un posicionament claríssim i una nova divisió profunda. I el que hi ha és, una vegada més, aquest menyspreu al consens occidental que va quedant cada vegada més perdent la seva hegemonia tradicional”.

>> Acceder a la información (00:34:55-1:33:56)

Video