Què passa amb les democràcies algorítmiques?

TVE – L’informatiu - Jun 13, 2020

La Revista CIDOB d’Afers Internacionals analitza la desinformació i el poder. La crisi dels intermediaris tradicionals i la pandèmia del coronavirus han amplificat la vulnerabilitat de la ciutadania davant les “fake news”. Ho analitza Carme Colomina, investigadora del CIDOB.

>> Accedir a la informació

Vídeo