"Putin ha enfortit actors que creia febles"

La 2 - Cafè d’idees - Feb 28, 2022

Carme Colomina, investigadora principal del CIDOB, analitza les conseqüències de la invasió russa d’Ucraïna per a la resta d’actors implicats en el conflicte: “Allò que pretenia fet Putin amb aquesta operació militar, amb aquesta invasio militar d’Ucraïna, perquè creia que tota la resta d’actors eren febles, el que ha aconseguit ha estat enfortir tots aquells actors que ell creia febles, començant pel mateix Zelensky, que abans d’aquesta operació militar estava qüestionat a casa seva i ara ha emergit com un líder, o la Unió Europea, que tenia moltes desavinences internes sobre quina havia de ser la seva futura defensa europea i la seva autonomia estratègica pels pròxims anys, i en canvi ha mostrat una unitat i una firmesa en les sancions sense precedents. Fins i tot Putin acaba de donar un motiu d’existència a l’OTAN, que està permanentment buscant la seva pròpia justificació històrica des de la caiguda del mur de Berlin i el final del Pacte de Varsòvia. Per tant, ha acabat enfortint a la resta d’actors d’aquest escenari de conflicte en què ens trobem ara”.

>> Accedir a la informació

Description