No està demostrat que les polítiques migratòries provoquin un efecte crida

El Periódico – Verificat - May 9, 2022

Reduir el procés migratori a l’efecte crida “no és només erroni, sinó també perillós, perquè es polititza el tema migratori i fa impossible parlar de drets de les persones migrants sense l’alarma d’una presumpta allau migratòria”, apunta Francesco Pasetti, investigador principal del CIDOB. I afegeix que: “Les dinàmiques migratòries són el resultat d’un ampli conjunt de factors micro, meso i macro, relatius tant al país d’origen com a país de destí”.

>> Accedir a la informació