Les noves guerres híbrides són una amenaça més difícil de detectar

TV3 – Telenotícies - Jul 17, 2022

Carme Colomina, investigadora principal del CIDOB, afirma que davant les amenaces híbrides “no pots tenir una sola resposta. Hi ha respostes de seguretat, però hi ha respostes que van molt més enllà, amb l’educació, amb crear aquesta consciència també de què és la desinformació”. “El millor que pot fer una democràcia és ser resilient”, afirma Veera Kaarela, analista del Centre Europeu per Contrarestar les Amenaces Híbrides i participant al seminari sobre amenaces híbrides organitzat pel CIDOB amb el suport del Consolat General dels Estats Units a Barcelona. A la qual cosa Jessica Berlin, investigadora convidada del German Marshall Fund i participant també en aquest mateix esdeveniment, afegeix que: “Estem perdent la batalla de la comunicació. No només amb adversaris com Rússia i la Xina, també als nostres països”.

>> Accedir a la informació

Vídeo