Les exportacions a Algèria, en ‘standby’

Diari de Sabadell - Jun 29, 2022

Entrevista a Eduard Soler i Lecha, investigador sènior de CIDOB, sobre les relacions entre Espanya, Algèria i el Marroc: “La relació d’Espanya amb els veïns del sud ha sigut sempre sensible. El problema de fons de la crisi és que Algèria considera que Espanya s’ha posicionat a favor del Marroc. De fet, és evident que Espanya és una víctima col·lateral de la mala relació entre els dos països nord-africans. Per tant, la crisi depèn d’un tercer actor: el Marroc. Si les relacions entre Algèria i el Marroc milloren, estic convençut que Espanya deixaria de tenir afers amb Algèria”.

>> Accedir a la informació