La inflació, la crisi energètica i la guerra a Ucraïna marcaran l'agenda del 2023

Ràdio 4 – Serveis informatius - Dec 20, 2022

Carme Colomina, investigadora sènior del CIDOB i coordinadora de l’informe ‘El món el 2023: deu temes que marcaran l’agenda internacional’, explica les dinàmiques que dominaran el panorama internacional el proper any i com la guerra d’Ucraïna impacta sobre totes elles fent un símil amb una taula de billar americà: “La guerra d’Ucraïna era la bola blanca que havia impactat contra totes les altres boles que hi havia sobre la taula, que eren les boles de la transformació energètica, de la transformació climàtica, de la crisis de l’ordre internacional... Estem en un moment de desordre. No sabem en quin moment es pararan les boles, quin ordre o desordre imperarà a la taula. I, a més a més, afegíem aquest element de la bola negra: quina pot ser la bola negra que si cau al forat abans d’hora, doncs tots aquests càlculs i aquesta anàlisi que hem fet acabi entrant en una nova dinàmica”.

>> Accedir a la informació