La fractura dels Estats Units

La República - Jan 22, 2021

“Les llavors del trumpisme arrelen amb força i han provocat una ferida sociopolítica difícil de tancar” Antoni Segura, president del CIDOB.

Download files