Israel activa les alertes

El Punt Avui - Nov 29, 2020

“Netanyahu ha estat buscant suport internacional per perpetrar accions contra l’Iran, i ara potser sent que és la seva última oportunitat. Aquests darrers 50 dies de Trump a la Casa Blanca són perillosos” Eduard Soler, investigador sènior del CIDOB.

>> Accedir a la informació