Francesco Pasetti: “Espanya és víctima i alhora còmplice del Marroc”

Ara - May 19, 2021

“En aquesta crisi Espanya és víctima però n’ha sigut còmplice i prèviament ha proporcionat al Marroc les condicions d’aquest xantatge. Si es decideix externalitzar la gestió de les fronteres perquè ni Espanya ni la Unió Europea volen tacar-se les mans ni posar la qüestió al centre del debat públic, han de ser conscients que cedeixen la responsabilitat i accepten que països com el Marroc o Turquia els amenacin amb obrir els fluxos migratoris segons els seus interessos” Francesco Pasetti, investigador principal del CIDOB.

>> Accedir a la informació