Els Emirats Àrabs maquillats d’MBZ

El Temps - Sep 21, 2020

El sistema polític dels EAU es pot qualificar de moltes maneres, però “clarament no és una democràcia”, assegura Eduard Soler, investigador sènior del CIDOB (Barcelona Centre of International Affairs). “És una federació de monarquies —afegeix—, un règim bastant sui generis: cadascuna d’aquestes monarquies és un sistema autoritari dominat per les cases reials respectives. No hi ha democràcia ni partits polítics”.

>> Accedir a la informació