El llegat d’Angela Merkel

Ràdio 4 – Tot a Europa - Sep 26, 2021

Carme Colomina, investigadora principal del CIDOB, fa balanç del que ha suposat l’era Merkel per a Europa i Alemanya: “A nivell europeu, Merkel probablement està al cor del millor i el pitjor d’aquests últims anys. El seu lideratge és indiscutible, primer per la fortalesa del que representa Alemanya, no només en pes geogràfic sinó també econòmic, també perquè en el moment més greu de la crisi més profunda, que és la crisi econòmica i financera, ella agafa el lideratge també per incompareixença dels altres. Ningú més té aquesta capacitat d’assumir un rol tan decisiu.”

>> Accedir a la informació (21:04-10:47)