El difícil acord de la UE

La República - Jul 25, 2020

“La UE està fent passos en la direcció de la integració fiscal que, fins fa pocs mesos, semblaven inimaginables. La Comissió Europea, però, és encara molt lluny de ser un govern comú elegit directament” Antoni Segura, president del CIDOB.

Download files