30 anys del Tractat de Maastricht, un camí ple d'obstacles

Radio Catalunya – La Nit dels Ignorants - Feb 7, 2022

Carme Colomina, investigadora principal del CIDOB, reflexiona sobre el 30 aniversari del Tractat de Maastricht: “Dins de la Unió europea, els 12 països que en formaven part ja estaven dividits sobre la necessitat de tindre una política exterior comuna, i en aquells moments encara es van imposar els recels de capitals com París i com Londres, que tenien un passat colonial i una diplomàcia encara molt potent com per deixar-se perdre aquest poder”. I pel que fa al propi procés d’integració europea, assenyala: “En aquella cimera es van pactar alguns dels pecats original de l’euro, i va ser precisament fer una unió monetària sense una unió política al darrere. I va caler una crisi tan profunda com la crisi financera i econòmica anys després per fer que s’acceleri la coordinació de polítiques econòmiques, pressupostàries i fiscals a la Unió Europea”.

>> Accedir a la informació

Description

Àudio