Lo intercultural en acción: identidades y emancipaciones

Data de publicació:
04/2006
Autor:
VV.AA
Distribuïdor:
Edicions Bellaterra

Revista CIDOB d'afers internacionals, núm. 73-74

Aquesta publicació proposa una reflexió sobre els processos de l’elaboració de les representacions a partir d’un qüestionament sobre la identitat, l’emancipació i el seu impacte en la producció i el consum de sentit. Quines són les construccions identitàries i les seves implicacions en les relacions entre les persones en un món gloalitzat? En general, els autors es plantegen la necessitat d’inventar una nova forma de construir les relacions entre móns que es troben, d’impulsar el diàleg intercultural com un autèntic desafiament al reconeixement de la pluralitat i de la diversitat o de propiciar un model de solidaritat que acosta un programa de recerca intercultural a vocació política.

issn: 1133-6595

325 pàg.

Edició: Castellà / Francès

Contingut de la publicació

Introducción / Introduction

Identidad y emancipación / Identité et émancipation

Cultura: valores e interacciones / Culture: valeurs et interactions

Identidad dura e identidad blanda / Identité dure et identité molle

Hassan Rachik

Identidades e interacciones en los nuevos marcos sociales / Identités et intéractions dans de nouveaux cadres sociaux
Felice Dassetto

Mujeres: resistencias y libertad / Femmes: résistances et liberté

Identidades de género, mecanismos de subalternidad y procesos de emancipación femenina / Identités du genre, mécanismes de subalternité et procès d'émancipation fémenine
Mary Nash

Islam, mujer y apuestas del imaginario identitario / Islam, femme et enjeux de l’imaginaire identitaire
Lahcen Haddad

El occidente mediático y el tratamiento del islam/L'occident médiatique et le traitement de l'Islam
Islam y representaciones mediáticas / Islam et représentations médiatiques
Mohamed Bensalah

Medios de comunicación y producción del otro / Médias et production de l'autre

Driss Ksikes

Multi-Inter-Transcultural / Multi-Inter-Transcultural

Interculturalidad y globalización: el desafío de una poética de la solidaridad / Interculturalité et mondialisation: le défi d'une poétique de la solidarité
Danilo Martuccelli

Del gueto a lo intercultural: experiencias euro-turcas en Alemania y en Francia / Du ghetto à l' interculturel: expériences euro-turques en Allemagne et en France
Ferhat Kentel

De lo identitario a lo intercultural / De l’identitaire à l’interculturel

Líneas tranversales de los debates / Lignes transversales des débats

Yolanda Onghena

Selección bibliográfica de la Fundació CIDOB sobre interculturalidad / Sélection bibliographique de la Fundació CIDOB sur l’interculturalité