Opinion CIDOB

Article breu d’estil periodístic que es caracteritza per l’exposició i argumentació, per part d’un investigador del CIDOB o col·laborador expert reconegut, d’un tema rellevant de l’actualitat internacional. El seu objectiu és analitzar i formar una opinió sobre el tema abordat. 

Creative commons