Les confrontacions identitàries no crearan llocs de treball a Tunísia

Les confrontacions identitàries no crearan llocs de treball a Tunísia

Data de publicació:
03/2012
Autor:
Francis Ghilès, Investigador Sènior, CIDOB
Descàrrega

Notes internacionals CIDOB, núm. 49

Després de 23 anys d'un règim cada vegada més corrupte, presidit per Ben Ali, una caiguda de l'1,85% del PIB i un important descens dels ingressos per turisme no representen un preu molt alt a canvi de la llibertat d'expressió i de vot aconseguida.
L'ajuda financera internacional va ser suficient per ajudar a Tunísia a travessar un any turbulent, que va veure com vagues i absentisme en el sector públic van afeblir en control de l'Estat i van provocar una greu caiguda en la producció de fosfats, un sector exportador imprescindible per generar beneficis per al país.
El Banc Central ha jugat un paper clau a l'hora de consolidar l'economia del país, que es va veure també afectat negativament pels enfrontaments armats en la veïna Líbia.
Les eleccions lliures i l'arribada del govern dominat pel partit En Nahda ha portat a un augment de la política identiraria que no fa gaire per corregir la creixent fractura entre l’oest i el sud empobrits i la regió costanera, molt més rica i preparada.
L'estatus de Tunísia com un exportador fiable de productes d'alt valor afegit en els sectors mecànic i elèctric, àrduament aconseguit, s'ha vist erosionat darrerament.
Si no s'enfronta a aquests desafiaments amb fermesa, el nou govern liderat per Hamadi Jebali s'adonarà ràpidament que els enfrontaments identitaris divideixen al país i provoquen la sortida de companyies estrangeres, fins ara limitada a 170.

(...)