Notes Internacionals

Aquesta publicació en línia aborda esdeveniments mundials actuals amb l'enfocament d'una anàlisi experta orientada a la política. Aporta idees i reflexions que ajudaran el lector a analitzar i entendre millor algunes qüestions de la realitat internacional especialment complexes. Disponible a la pàgina web del CIDOB, la seva distribució es fa per correu electrònic.

ISSN: 2013-4428 (edició en línia)

D.L.: B-8439-2012

88x31