Migrant Integration Policy Index 2015

Migrant Integration Policy Index 2015

Data de publicació:
06/2015
Preu:
14€
Autor:
Thomas Huddleston, Özge Bilgili, Anne-Linde Joki and Zvezda Vankova with the vision of Jan Niessen, the scientific review of Anna Bardolet, Francesc Fàbregues, J. David Ingleby and Elena Sánchez-Montijano and the support of Karina Shklyan

Pot sol·licitar les seves comandes a través del següent email indicant nom complet i direcció d’enviament: mipex2015@cidob.org

El projecte “Integration policies: Who benefits? The development and use of indicators in integration debates” és una iniciativa finançada pel Fons Europeu per a la Integració dels Nacionals de Tercers Països. El projecte identifica i mesura els processos d’integració dels  immigrants, les polítiques d’integració i altres elements que tenen impacte en l’eficiència de les polítiques, a més de reunir i analitzar recursos d’alt nivell que avaluen els efectes de les polítiques d’integració.

El llibre ‘Migrant Integration Policy Index 2015’ (MIPEX) és un dels principals resultats del projecte. Presenta la metodologia  del MIPEX així com els resultats de les polítiques analitzades: mobilitat en el mercat laboral, reagrupació familiar, educació, participació política, residencia de llarga duració, accés a la nacionalitat, antidiscriminació i salut per tots els països analitzats. La publicació també inclou un total de 38 estudis de països en els quals s’han aplicat l’índex de polítiques d’integració dels immigrants.

 

>> Descarregar publicació en PDF

ISBN: 978-84-92511-45-7

logos