Monografies

Edició en format llibre del contingut de diferents investigacions, seminaris, debats i tallers de reflexió organitzats pel CIDOB.

88x31