MENARA PAPERS

Publicacions específiques resultat de la recerca duta a terme en el marc del projecte MENARA, l’objectiu del qual és analitzar els motors de canvi de l’ordre regional a l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica i les conseqüències d’aquests canvis geopolítics per a Europa.