Interrogar la actualidad

Col·lecció de llibres d’assaig, de distribució comercial a llibreries, sobre temes que qüestionen i expliquen l’actualitat i realitat internacionals a fi d’oferir una mirada en profunditat sobre el tema abordat.