El repte de la coherència de polítiques per al desenvolupament en l’agenda 2030

El repte de la coherència de polítiques per al desenvolupament en l’Agenda 2030

Data de publicació:
10/2018
Autor:
Anna Ayuso, investigadora sènior, CIDOB; Javier Pérez, CIECODE; Iliana Olivié, Real Instituto Elcano; Natalia Millán, Universidad Pontificia Comillas i REEDES
Descàrrega

La incorporació de la coherència de polítiques per al desenvolupament (CPD) en les polítiques públiques ja porta dècades en l’agenda de cooperació internacional, però l’aprovació de l’Agenda 2030 i la seva inclusió explícita entre les metes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, concretament en el número disset (ODS 17), ha suposat un nou repte per als països compromesos amb la nova agenda global de desenvolupament de manera integral, i no solament per a la cooperació internacional. Per analitzar els reptes que aquesta nova visió holística planteja en el disseny de les polítiques públiques es va organitzar el seminari «La coherència de polítiques davant els nous reptes del desenvolupament», celebrat al CIDOB el 28 de juny de 2018, en col·laboració amb la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu era analitzar l’estat de la qüestió de la incorporació i el seguiment de la CPD en les polítiques públiques, contrastant casos pràctics a països de l’entorn europeu que han estat pioners en aquesta iniciativa, al costat d’experts que han treballat en la seva teorització i/o avaluació. Amb això es va voler millorar el coneixement dels reptes que comporta, identificar els instruments normatius i institucionals essencials i estimular un debat públic que incorporés diferents actors públics i privats. Aquest document condensa les principals qüestions i debats sobre les polítiques i els instruments a tractar en les tres grans fases de la incorporació de la CPD al disseny de l’acció de govern en diferents nivells: 1) El diagnòstic i el compromís polític. 2) La implementació efectiva. I 3) La participació, el seguiment i el control. Finalment, s’han elaborat un seguit de propostes de futur que es desprenen de les experiències, les bones pràctiques i els debats crítics de cadascuna de les tres taules temàtiques que es van desenvolupar a l’entorn d’un conjunt de qüestions estratègiques per a una implementació eficaç de la CPD, prèviament identificades pels experts.

Paraules clau: Desenvolupament, CPD, Polítiques Públiques, ODS.

ISSN: 2564-8713

AUTOR


  • Anna Ayuso

    Anna AYUSO POZO

    Investigadora sènior

    @AyusoAnna

PUBLICACIONS RELACIONADES