CIDOB Briefings

Informes executius que realitzen un diagnòstic sobre un tema concret, identifiquen bones pràctiques i formulen recomanacions polítiques. Així mateix, recullen entrevistes amb personalitats rellevants del àmbit internacional.

 

Creative commons