Anuario Internacional CIDOB

Obra de referència que ofereix, des del 1989, claus per interpretar la política exterior espanyola i les relacions internacionals. A través de diversos articles de prestigiosos acadèmics i policymakers, l’anuari brinda un enfocament multidisciplinari i transversal que conjuga les qüestions de política, economia i societat, primant més que mai els continguts visuals (infografies, mapes i gràfics), la identificació dels actors i els factors, i l’anàlisi especialitzada dels experts del CIDOB sobre cadascuna de les seves regions i àrees d’investigació.  Cada any, l’apartat “perfil de país” examina en profunditat un país clau dins de l’escena internacional.

ISSN: 1133-2743 (edició impresa)          ISSN: 2014-0703 (edició en línia)

D.L.: B-8440-2012 (on-line)