Anuario CIDOB de la inmigración

Anuario CIDOB de la Inmigración és una publicació d’anàlisi i de balanç editada pel CIDOB des de l’any 2007. A partir d’una perspectiva multi i interdisciplinar, analitza les principals polítiques, característiques i tendències de la immigració a Espanya (els temes més rellevants de l’any), en el context europeu i internacional. De periodicitat anual, la publicació està especialment adreçada a la comunitat acadèmica, als actors implicats en la gestió de la immigració –comunitat política, ONG, associacions, sindicats, etc. – i als mitjans de comunicació, però també pretén suscitar l’interès del públic en general que desitja conèixer la situació i les tendències del fenomen migratori. S’edita en castellà i en format imprès i digital.

Membre de:

Arce

Amb el patrocini de:        

"la Caixa"

Diputació Barcelona

Àrea Metropolitana de Barcelona

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea. Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores

Indexat a: 

Latindex (Sistema regional de información en línea sobre revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal)

DULCINEA (Derechos de copyright y las condiciones de auto-archivo de revistas científicas españolas)

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences)

Dialnet (Portal de difusión de la producción científica hispana)

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

DOAJ ((Directory of Open Access Journals)

REBID (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico)

ESCI (Clarivate Analytics)

>> EQUIP EDITORIAL
>> CODI ÈTIC I DECLARACIÓ DE BONES PRÀCTIQUES
>> POLÍTICA D'ACCÉS OBERT
>> INDEXACIÓ

 

Creative commons

Anuario CIDOB de la Inmigración by CIDOB is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License

E-ISSN:  2462-6740 (ISSN antiguo: 2385-4987) 
ISSN:  2462-6732 (ISSN antiguo: 1888-251X)
D.L.:  B. 22.959-2016
EDITORIAL: CIDOB