Anuario CIDOB de la inmigración

Des d'una perspectiva multi i interdisciplinar, aquest anuari analitza des del 2007 les principals característiques i tendències de la immigració i les polítiques d'immigració a Espanya. Amb una voluntat divulgativa i d'incidència en el debat polític i social que es desenvolupa a Espanya, els articles combinen el rigor acadèmic amb el caràcter informatiu i de balanç propis d'una publicació periòdica d'aquestes característiques.

S'edita en castellà i en format paper i digital.

Membre de:

ARCE

 

Amb el patrocini de:

patrocinio tot web cidob

Indexat a: 

anuari migracions

REBID

ESCI Clarivate Analytics

Latindex (Sistema regional de información en línea sobre revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal)

DULCINEA (Derechos de copyright y las condiciones de auto-archivo de revistas científicas españolas)

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences)

Dialnet (Portal de difusión de la producción científica hispana)

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

DOAJ ((Directory of Open Access Journals)

REBID (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico)

ESCI (Clarivate Analytics)

>> CRÈDITS DE LA PUBLICACIÓ
>> CODI ÈTIC I DECLARACIÓ DE BONES PRÀCTIQUES
>> POLÍTICA D'ACCÉS OBERT
>> INSTRUCCIONS PER ALS AUTORS
>> PEER REVIEW
>> INDEXACIÓ

>>  LLISTAT DE REVISORS

Creative commons

Anuario CIDOB de la Inmigración by CIDOB is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License

E-ISSN:  2462-6740 (ISSN antiguo: 2385-4987) 
ISSN:  2462-6732 (ISSN antiguo: 1888-251X)
D.L.:  B. 22.959-2016
EDITORIAL: CIDOB
 

Preu copia impresa: 20 euros

Distribució: Edicions Bellaterra