Publicacions

El CIDOB persegueix els criteris d’excel·lència, rellevància i impacte de la seva recerca. En les seves publicacions, combina les de caràcter divulgatiu-analític, les acadèmiques-culturals i les pròpies d’un think tank.

Publicacions destacades