Whole-COMM

Exploring the Integration of Post-2014 Migrants in Small and Medium-sized Towns and Rural Areas from a Whole of Community Perspective

En els últims anys, la UE ha rebut un nombre sense precedents d'immigrants i sol·licitants d'asil, sovint de forma desordenada. Això ha portat a una creixent presència d'immigrants a petites i mitjanes ciutats i zones rurals poc preparades

Número del projecte: 101004714 Duració: 2021-2024 (Obert) Pressupost: 2.998.550 €
WEB DEL PROJECTE

Objectius

La forma en què aquestes comunitats locals responen a aquest desafiament modelarà profundament el futur de la integració a Europa. Whole-COMM proposa abordar aquests problemes a través d'un enfocament innovador de recerca que concep la integració dels migrants com un procés de creació de comunitat que es caracteritza per: a) tenir lloc en contextos locals amb certs condicionants estructurals; b) ser el resultat d'interaccions entre múltiples actors des de diferents nivells i localitats; i c) tenir un final obert que pot derivar en relacions socials més cohesionades o fragmentades. El focus del projecte en petites i mitjanes ciutats i zones rurals permet, així, contribuir a omplir un buit en la investigació i els debats polítics més enllà de les grans ciutats.

Whole-COMM impulsa el coneixement científic sobre les dinàmiques i els mecanismes causals que influencien la complexa relació entre les polítiques d'integració i la cohesió comunitària. Es realitzarà a través d'un enfocament comparatiu entre països (8 de la UE i 2 extracomunitaris) i entre localitats (40), i una metodologia mixta que combina tècniques qualitatives i quasi-experimentals, una enquesta sobre actituds i una anàlisi quantitativa sobre l'impacte de les polítiques en la cohesió social i les trajectòries d'integració dels immigrants. A nivell de polítiques, Whole-COMM pretén fomentar el debat gràcies a la producció de nou coneixement comparat i de la interacció amb una varietat d'actors en un procés d'aprenentatge i cocreació de polítiques. La finalitat és impulsar la innovació en les petites i mitjanes ciutats i zones rurals i de construir comunitats més cohesionades i resilients cap al canvi.

 

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en el marc de l'acord de subvenció No 101004714

flag_white_low_medium_medium

Partners:

Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)

Collegio Carlo Alberto 

Universität für Weiterbildung Krems 

Vrije Universiteit Brussel 

Technische Universtiät Chemnitz 

European University Institute 

Uniwersytet Wroclawski 

Erasmus Universiteit Rotterdam 

Malmö Universitet 

Migraition Policy Group 

Sabanci Üniversitesi 

York University 

Investigadors implicats en el projecte:

Juan Ramón Jiménez-García

Àrees de recerca: