MERCATOR EUROPEAN DIALOGUE

El Mercator European Dialogue és una xarxa de més de 150 parlamentaris de més de 20 Estats membres de la Unió Europea. La xarxa es reuneix dos cops l'any en diferents ciutats europees i els seus membres participen en activitats regulars, multilaterals i temàtiques.

Duració: 2014-2019 (Obert) Pressupost: 114.000 €
WEB DEL PROJECTE

Objectius

El Mercator European Dialogue està transformant la manera en què els polítics parlen. De conversa en conversa, el Mercator European Dialogue realça la dimensió europea de la política. Entre diferents partits, entre diferents ideologies polítiques i superant fronteres, la nostra xarxa de parlamentaris nacionals és tan diversa com la mateixa Europa.

Aquesta plataforma de diàleg europeu és un projecte de la German Marshall Fund dels Estats Units en cooperació amb Barcelona Centre for International Affairs, l'Istituto Affari Internationali a Roma i l'Hellenic Foundation for European and Foreign Policy a Atenes i està finançat per Stiftung Mercator i des de 2017 també per la King Baudouin Foundation.

Segueix-nos a Twitter

Partners:

 

euobserver - 01/06/2017

From Greece to Scotland, we stand by Europe

The Open Letter for Europe Initiative is a first step to instigate collaboration across borders, encourage national parliamentarians to recognise their role in shaping the future of Europe and drive a conversation around forging new compromises and a renewed social contract between the EU and its citizens. Stephen Gethins is an MP in the Scottish National Party (UK), and Harry Theocharis is an independent MP (Greece). Gethins and Theocharis met during the Athens convening of the Mercator European Dialogue, a network of National Parliamentarians from across Europe launched by the Stiftung Mercator in cooperation with the German Marshall Fund of the United States (GMF) in Germany, the Istituto Affari Internazionali (IAI) in Italy, the Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) in Spain and the Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) in Greece.

PARTNERS: