Jean Monnet Atlantic Network 2.0

El projecte analitza les relacions interregionals a la conca atlàntica com un escenari central de la globalització i un microcosmos de tendències globals clau.

Número del projecte: 611594-EPP-1-2019-1-BR-EPPJMO-NETWORK Duració: Setembre 2019 - Juny 2023 (Obert) Pressupost: 280.000€
WEB DEL PROJECTE

Objectius

El projecte Jean Monnet Atlantic Network 2.0 continua una recerca que s’ha fet durant sis anys sobre la conca atlàntica com a escenari central de la globalització i un microcosmos de tendències globals clau. [MG1] 

Les interdependències de la UE amb els seus socis a l’Atlàntic estan en procés d’aprofundiment i els riscos transnacionals s’incrementen per la rivalitat entre la Xina i els Estats Units a la regió, i els moviments d’altres actors desestabilitzadors, per la qual cosa cal una estratègia de balanç per part d’una tercera potència com la UE.

Amb l’experiència acumulada d’haver participat com a membres en dos projectes previs –Atlantic Future (finançat pel 7FP 2013-2016 i coordinat per CIDOB, Espanya) i, posteriorment, la Xarxa Jean Monnet d’Estudis Atlàntics, (2017-2019 coordinada per la Fundación Getulio Vargas de Rio de Janeiro)–, aquest projecte proposa una xarxa de sis membres que mantindran una intensa comunicació i activitats conjuntes. La característica principal d’aquesta proposta és la realització de sis reunions, amb tots els representants de la xarxa, en les quals s’abordaran tres temes.

Energia i sostenibilitat: la Xarxa aprofitarà l’experiència en tot l’espai atlàntic per explorar la interacció mútua, la influència dels preus canviants, l’oferta i la demanda canviants, els impactes i les tendències ambientals, els problemes del canvi climàtic i els desenvolupaments associats al comerç marítim. Això mateix s’aplica als esforços per abordar la pobresa energètica i les desigualtats distributives. No s’oblidarà el grau en què aquestes dinàmiques configuren i afecten el sorgiment d’una àrea atlàntica, incloses les implicacions per a la UE com a actor atlàntic.

Comerç i activitats econòmiques relacionades: s’analitzaran l’impacte en l’Atlàntic més ampli de les negociacions i els conflictes econòmics entre els Estats Units i la Xina, el compromís econòmic asiàtic dins l’hemisferi atlàntic i la manera en què canvien els patrons de comerç i inversió, i altres vincles econòmics en general, així com la suposada inflexió correlacionada del fenomen de les cadenes de valor i de subministraments.

Desigualtat: els problemes relacionats amb la “seguretat humana” i les nombroses artèries que uneixen la UE amb els seus socis atlàntics interactuen a la regió i el seu patró de desigualtat és una qüestió important que es vol analitzar. Això ajudarà a emmarcar les polítiques de seguretat en un context modern de la UE com a actor atlàntic, intercanviar pràctiques sobre l’eficàcia de la UE i altres mecanismes de governança regional, des dels valors democràtics fins al tràfic de drogues, i explorar principis i codis de conducta que puguin informar de manera útil nous tipus d’actituds panatlàntiques per fer front a aquests desafiaments.

logosbeneficaireserasmusleft_en

Coordinador:

Fundação Getulio Vargas (FGV IIU) International Intelligence Unit

Partners: 

Universidad Nova de Lisboa – Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI-UNL)

Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

Policy Center for the New South (PCNS)

Institut d’Études Européennes, Université Libre de Bruxelles (ULB)

Investigadores implicades en el projecte:

Eva GARCIA CHUECA