FACTS

From Alternative Narratives to Citizens True EU Stories

FACTS pretén identificar els rumors, les narratives i les notícies falses existents que circulen sobre la Unió Europea entre els ciutadans mobilitzats i no mobilitzats. També, si aquests elements impedeixen el desenvolupament d'una ciutadania europea.

Número del projecte: 615563 Duració: 2020-2021 (Obert) Pressupost: 146.160 €

Objectius

El projecte també pretén contrastar la solidesa de la narrativa tradicional de pau i prosperitat que encara s’evoca com el principal èxit de la Unió Europea. FACTS pretén contrastar si el pas de el temps ha tingut algun efecte en aquesta narrativa; si segueix sent un poderós factor de mobilització; o si els ciutadans mobilitzats i no mobilitzats pensen en una narrativa diferent de la de pau i prosperitat.

FACTS compararà les perspectives dels ciutadans en diferents estats membres. El projecte explorarà si les divergències, en cas d’haver-ne, són geogràfiques; si les narratives segueixen sent igual de sòlides; o si l’edat o el gènere juguen un paper decisiu en la posició respecte la UE. Per explorar les diferents narratives, FACTS indagarà sobre el seu origen, analitzant si tenen més credibilitat les que procedeixen del cercle més proper, amb l’objectiu d’entendre què fa que els ciutadans estiguin més inclinats a creure en rumors o notícies falses, i si existeixen tendències comunes en totes aquestes narratives sobre la Unió Europea.

En l’última fase, FACTS reunirà ciutadans de cada estat membre que hagi participat en el projecte amb parlamentaris nacionals  i eurodiputats per discutir les principals conclusions del projecte i fomentar l’intercanvi d’idees. Així mateix, els ciutadans mobilitzats i no mobilitzats podran parlar directament amb els seus representants polítics i els podran transmetre les seves posicions i visions respecte la Unió Europea, especialment les relacionades amb les narratives i la desinformació.

Partners:
  • Istituto Affari Internazionali (IAI)
  • Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP)
  • Wise Europa
  • Das Progressive Zentrum (DPZ)
  • German Marshall Fund of the United States (GMF)

Grant decision No. 615563 and acronym FACTS

EuropeFC

Àrees de recerca: