EUCTER

Jean Monnet Network on EU Counter-Terrorism

L’objectiu principal d’EUCTER és contribuir a copsar millor el paper de la Unió Europea (Comissió, estats membres, Consell, Parlament) en l’àmbit de la lluita antiterrorista, tant en l’àmbit comunitari com en la seva acció exterior.

Duració: 2020-2023 (Obert)
WEB DEL PROJECTE

Objectius

La recerca en el marc d’EUCTER fomentarà la docència i l’aprenentatge en la intersecció de dues àrees fonamentals de la política de la UE: l’espai de llibertat, seguretat i justícia i la lluita contra el terrorisme de la UE (polítiques i dret). Per assolir aquest objectiu, el projecte promourà diversos formats innovadors, l’aprenentatge a distància, una forta interdisciplinarietat i la rellevància política.

El projecte reuneix tres àrees de docència i recerca interrelacionades: justícia i afers d’interior de la UE, lluita contra el terrorisme de la UE i relacions exteriors de la UE. L’objectiu d’EUCTER és explicar per què la cooperació antiterrorista de la UE, així com les relacions exteriors (és a dir, política exterior i política de seguretat comuna / política europea comuna de seguretat i defensa, drets humans, dimensions legals, etc.) han anat adquirint una rellevància més gran, i veure en quina mesura la diplomàcia pot constituir una eina útil a l’hora de lluitar contra el terrorisme en el marc de la cooperació de la UE amb tercers (a través de les seves pròpies delegacions des del punt de vista bilateral i multilateral).

EUCTER abordarà les dimensions següents en la recerca, la docència i les activitats de difusió:

1) Conceptualització de la cooperació antiterrorista i de la diplomàcia en aquest àmbit tenint en compte l’acció exterior de la UE (és a dir, drets humans, dimensió jurídica, etc.).

2) Anàlisi empírica de la cooperació i de la diplomàcia de la UE en la lluita contra el terrorisme.

3) Anàlisi comparativa de la cooperació i de la diplomàcia en la lluita contra el terrorisme a la UE i altres països i organitzacions internacionals (és a dir, Estats Units, Canadà, Israel, Unió Africana, OTAN, UEO, etc.).

4) Recomanacions polítiques i prospectives (oportunitats i reptes de la cooperació antiterrorista a la UE i més enllà).

Coordinador: 

International Centre for Policing and Security at the University of South Wales

Partners:

University of the West of England

Cardiff University

Dublin City University

University of Augsburg

Egmont Institute

University of Maastricht

University of Pisa

Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)

University of Deusto

University of Iasi

Prague Metropolitan University

IDC Herzliya

University of Jendouba

Àrees de recerca: