DIGNITYFIRM

Dignity For Irregular Migrants in EU Farm2Fork Labour Markets

DignityFIRM té com a objectiu contribuir a millorar les condicions de les i els migrants irregulars que treballen als mercats laborals “de la granja a la taula” (F2F) mitjançant l'anàlisi de les infraestructures regulatòries que regeixen aquestes condicions.

Número del projecte: Grant Agreement n. 101094652 Duració: 2023-2026 (Obert) Pressupost: CIDOB: 304.187,50€. Total: 3.000.283,75€
WEB DEL PROJECTE

Objectius

DignityFIRM té com a objectiu contribuir a millorar les condicions de les i els immigrants irregulars que treballen als mercats laborals “de la granja a la taula” en quatre estats membres de la UE (Itàlia, Polònia, Espanya, Països Baixos) i dos països associats (Marroc i Ucraïna). El projecte analitza les infraestructures reguladores que regeixen aquestes condicions i distingeix cinc nivells d'actors a nivell de la UE, nacional i local, i a nivell dels empresaris i dels mateixos migrants irregulars.

L'enfocament dels immigrants irregulars en aquests mercats laborals és oportú donat el paper fonamental d'aquestes indústries per assegurar els mitjans de vida de la UE i l'alta dependència sistèmica en immigrants irregulars que coincideix amb les vulnerabilitats persistents del grup. En proporcionar coneixement i eines innovadores per millorar les infraestructures regulatòries, aquest projecte millora l'accés de les i els migrants irregulars a drets i serveis bàsics i millora les seves condicions laborals precàries. En fer-ho, contribueix a la resiliència sistèmica de les indústries F2F i les ambicions de la UE per a la transformació social i econòmica.

Finançador: Comissió Europea (programa Horitzó Europa)

Partners:

  • Radboud University (Coord.) (Netherlands)
  • EUROPEAN POLICY CENTRE (EPC) (Belgium)
  • FIERI - FORUM INTERNAZIONALE ED EUROPEO DI RICERCHE SULL'IMMIGRAZIONE (Italy)
  • University of Warsaw (Poland)
  • Bielefeld University (Germany)
  • Italian Coalition for Civil Liberties and Rights (CILD) (Italy)
  • PLATFORM FOR INTERNATIONAL COOPERATION ON UNDOCUMENTED MIGRANTS ASBL (Belgium)
  • Ibn Zohr University (Morocco)
  • EUROPE WITHOUT BARRIERS (Ukraine)
Àrees de recerca: