BRIDGES

Assessing the production and impact of migration narratives

L'objectiu principal de BRIDGES és entendre les causes i conseqüències de les narratives sobre migracions en un context de creixent politització i polarització

Número del projecte: 101004564 Duració: 2021-2024 (Obert) Pressupost: 2.999.695,41 €
WEB DEL PROJECTE

Objectius

El projecte se centra en sis països europeus (França, Alemanya, Hongria, Itàlia, Espanya i Regne Unit) amb un triple objectiu. En primer lloc, a nivell acadèmic, BRIDGES busca entendre els processos de producció de narratives i el seu impacte a diferents nivells. Això implica analitzar: a) per què algunes narratives acaben sent dominants sobre altres en els debats públics i polítics; b) com les narratives afecten a les actituds dels individus que resideixen a Europa i en les decisions de potencials migrants als països d'origen i trànsit; c) com les narratives influencien la presa de decisions polítiques a nivell nacional i de la UE; i d) com els individus i els policymakers acaben sent productors de narratives i s'influencien mútuament. El segon objectiu, a nivell polític, se centra en aportar evidència empírica per formular polítiques i fer front a narratives populistes i polítiques simbòliques en l'àmbit de les migracions i els processos d'integració. Finalment, a nivell social, BRIDGES pretén crear espais de diàleg entre diferents actors involucrats en la producció de narratives (incloent-hi les pròpies persones migrades) i fomentar l'intercanvi de bones pràctiques. Aquests objectius només es poden complir si tendim ponts (d'aquí el nom de BRIDGES) entre diferents disciplines, així com entre el món de la investigació i la pràctica. Un altre valor afegit del projecte és la coproducció de narratives amb actors de la societat civil, els mitjans de comunicació i l'esfera política, en diàleg amb els resultats de la investigació. Això es durà a terme mitjançant una exposició de fotoperiodisme i dos concursos de hip hop que reflexionen sobre els reptes de les societats europees creixentment diverses i multiculturals.

Pots consultar les activitats i publicacions de BRIDGES al webTwitter i newsletter del projecte. I contactar info-bridges@cidob.org per a més informació.

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en el marc de l'acord de subvenció No 101004564

flag_white_low_medium_medium

Partners:

Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)
Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione (FIERI)
The University of Edinburgh (UEDIN)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Istituto Affari Internazionali (IAI)
Brussels Interdisciplinary Research Centre on Migration & Minorities, Vrije Universiteit Brussel (VUB-BIRMM)
Catholic University of Applied Sciences Mainz (CUAS Mainz)
por Causa
Fondation Nationale des Sciences Politiques (SCIENCES PO)
Institute for Sociology, Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences Centre of Excellence (TK)
Institute for Social Research (ISF)
Associazone Culturale Zona (ZONA)

Former researchers involved in the project:

Àrees de recerca: