WISE CITIES

A glocal think tank network

WISE CITIES és un projecte pioner, de base urbana, liderat per una xarxa global de think tanks i institucions de recerca que té com a objectiu donar resposta als reptes que planteja el desenvolupament sostenible i inclusiu, així com el benestar dels ciutadans, mitjançant la investigació, l’intercanvi de coneixement i l’anàlisi de polítiques.

Duració: 2015-2017 (Finalitzat)
WEB DEL PROJECTE

Objectius

 

L’objectiu del projecte –liderat pel CIDOB– s’estructura al voltant de tres dimensions de la reflexió i la recerca:

  • Millorar la qualitat de vida dels ciutadans (minimitzant les amenaces urbanes com el canvi climàtic o la migració) i maximitzar el benestar dels ciutadans.
  • Assessorar i apoderar els facilitadors urbans com els alcaldes i les autoritats locals.
  • Influir en el debat global aportant una nova narrativa sobre les ciutats i l’agenda urbana global des de la perspectiva de les relacions internacionals.

La creació d’una xarxa global de think tanks (un think tanks de think tanks) és una oportunitat única per incloure perspectives Nord-Sud i Est-Oest en una iniciativa de recerca global i impacte local.

“El concepte de wise cities sorgeix de l’evidència creixent que les smart cities no han aconseguint crear ciutats més inclusives, sostenibles i democràtiques. Un dels grans reptes al que s’enfronten els planificadors i gestors urbans d’aquest segle és el disseny d’un model urbà centrat en les persones que tingui en compte la idiosincràsia de cada ciutat i la seva trajectòria cultural per tal d’evitar un enfocament que plantegi “un model únic per a tots”. L’objectiu últim del model de wise city ha de ser la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, incloent la seva felicitat i benestar subjectiu, a les ciutats resilients”

Socis: