VIADUCT

Enhancing visibility of the Academic Dialogue on EU-Turkey Cooperation

VIADUCT promou la recerca, l'ensenyament i el diàleg sobre les polítiques en les relacions entre la UE i Turquia

Número del projecte: 587704-EPP-1-2017-1-DE-EPPJMO-NETWORK Duració: 2017-2020 (Finalitzat) Pressupost: 387.213,60 €
WEB DEL PROJECTE

Objectius

La complexitat històrica i la volatilitat de les relacions UE-Turquia es reflecteixen en la recerca i l'ensenyament en aquest camp. Hi ha projectes de recerca internacionals, així com molts estudis i projectes més petits finançats a nivell nacional que s'ocupen de Turquia, inclosa la seva relació amb la UE. Vincular aquests diferents projectes, difondre el coneixement sobre el procés d'integració europea i explotar les sinèrgies entre els actors internacionals constitueix un valor afegit real per als estudis d'integració europea.

Amb aquesta finalitat, VIADUCT construeix una gran xarxa amb institucions associades a cada estat membre de la UE, Turquia i els diversos països veïns i tot el seu abast en recerca i ensenyament més enllà de la UE.

La xarxa VIADUCT està composta per 40 institucions associades i present en 36 països.

El desafiament a què s'enfronten els socis de VIADUCT són les relacions de la UE amb Turquia com un tema en constant evolució. D'una banda, Turquia és vista com un "soci estratègic clau per a la UE" i d'altra banda diverses crisis interconnectades estan afectant profundament les relacions entre la UE i Turquia.

L'objectiu de VIADUCT és, per tant, promoure la recerca, l'ensenyament i el diàleg polític sobre les relacions UE-Turquia. Per fer-ho, VIADUCT adopta un enfocament 4 x 4.

1. L'estratègia Quatre-I: intergeneracionalitat, interdisciplinarietat, internacionalitat, intertemporalitat

• Intergeneracionalitat: relacionant investigadors joves amb investigadors / practitioners experimentats;

• Interdisciplinarietat: reunir investigadors de múltiples disciplines;

• Internacionalitat: participació de 40 + 1 universitats i think tanks en els 28 estats membres de la UE, Turquia i 7 països veïns;

• Intertemporalitat: ús de narratives històriques i escenaris per explicar els problemes actuals més freqüents. 

2. Quatre possibles escenaris futurs de les relacions entre la UE i Turquia: punts de referència per a la recerca, l'ensenyament i el diàleg polític de VIADUCT

• Escenari 1: administrar el fràgil statu quo.

• Escenari 2: actualització de les formes de cooperació existents.

• Escenari 3: reactivar el procés d'adhesió.

• Escenari 4: tractar amb un veí difícil o fins i tot hostil. 

3. Els quatre problemes intersectorials: sinèrgies multidisciplinàries

• Poder: política i seguretat

• Recursos: economia i energia

• Gent: migració i identitat

• El futur de la UE: noves formes de relació entre una UE-27 i països veïns

4. Quatre dimensions d'activitats

• Reunions presencials

• Plataformes d'intercanvi i disseminació en línia

• Publicacions

• Sinèrgia amb altres iniciatives

Segueix-nosFacebook i Twitter

Partners:

Coordinador: University of Cologne