MIPEX 2015

“Integration policies: Who benefits?”

El projecte “ Integration policies: Who benefits? The development and use of indicators in integration debates” (MIPEX 2015), liderat pel CIDOB i el Migration Policy Group (MPG) , té com a principal finalitat informar i comprometre als actors polítics clau a nivell europeu sobre l’ús d’indicadors per tal de millorar la gobernança i l’eficàcia de les polítiques d’integració del col•lectiu immigrant.

Número del projecte: HOME/2012/EIFX/CA/CFP/4186 30-CE-0586549/00-87 Duració: 2013-2015 (Finalitzat) Pressupost: 633.000 €
WEB DEL PROJECTE

Objectius

Els principals objectius del projecte són:

  • Identificar i mesurar els resultats de les polítiques d’integració i altres elements relacionats que poden afectar o influir en l’eficàcia de les polítiques d’integració.
  • Descriure els beneficiaris reals i potencials de les polítiques en les següents àrees clau: ocupació, educació, participació política, accés a la nacionalitat, reagrupació familiar, residència de llarga duració i lluita contra la discriminació.
  • Obtenir i analitzar els resultats de les avaluacions sobre els efectes de les polítiques d’integració.

El projecte contempla com a resultat principal la actualització del Migrant Integration Policy Index, que en la seva quarta edició serà publicat com MIPEX 2015, a través d'una base de dades interactiva que compara i classifica la manera com els 28 països europeus proporcionen oportunitats als immigrants regulars a participar en la societat, a través de 144 indicadors polítics. També es contempla la publicació d'un llibre que es podrà baixar des de la pàgina web que incorporarà totes les dades de la investigació sobre les polítiques d'integració en 28 països de la Unió Europea, a través de l'anàlisi i les dades particulars en cadascun dels set àmbits d'actuació per a cada país membre.

 Per aconseguir aquest resultats l’equipo co-liderat pel CIDOB i l’MPG durà a terme les següents activitats:

  • Actualització de polítiques: el projecte proporcionarà informes detallats i comparables dels canvis més recents en les polítiques d’integració, en base a les dades de referència seleccionades i recollides per l’índex MIPEX. A més, en aquesta ocasió s’afegirà un nou àmbit d’investigació sobre ‘Salut’ en col·laboració amb la xarxa d’investigació COST/ADAPT i la Organització Internacional per a les Migracions.
  • Recull i anàlisi d’informació estadística sobre els resultats de les polítiques d’integració, incloent el context i els beneficiaris.
  •  Identificació i anàlisi de les avaluacions dels efectes de les polítiques d’integració en al menys 10 Estats Membres.
  •  Publicació i difusió dels resultats: per difondre els resultats del projecte es durà a terme una campanya dirigida als mitjans de comunicació en els 28 Estats Membres de la UE, a més d’actes amb incidència política en al menys 12 Estats. L’acte final del projecte es realitzarà a Brussel·les, on es presentaran els resultats definitius de la investigació a nivell global, i també es revisaran les avaluacions i els debats nacionals amb l’objectiu de vincular el debat global a nivell europeu amb els debats nacionals, així com el Programa d’Estocolm amb l’Estratègia Europa 2020.

Co-funded by the European Union

European Unión

Experts : 

Dr. Özge Bilgili

Anna Bardolet Dilme

Elena Sánchez-Montijano

Àrees de recerca:
Migrant Integration Policy Index 2015 MONOGRAFIES - 06/2015

Migrant Integration Policy Index 2015

Thomas Huddleston, Özge Bilgili, Anne-Linde Joki and Zvezda Vankova with the vision of Jan Niessen, the scientific review of Anna Bardolet, Francesc Fàbregues, J. David Ingleby and Elena Sánchez-Montijano and the support of Karina Shklyan